Mediacje w szkole – konferencja

  • Post author:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Książnica Pedagogiczna w Kaliszu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zapraszają: dyrektorów szkół, przedstawicieli grona pedagogicznego, przedstawicieli rad rodziców i przedstawicieli samorządów uczniowskich na konferencję „Mediacje w szkole”, która odbędzie się 19 października o godzinie 10:00 w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, ul. Południowa 62.

Program konferencji w załączniku.