Międzynarodowy Dzień Dziewcząt po raz trzeci obchodzony w Wielkopolsce

  • Post author:

Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2011 roku Międzynarodowy Dzień Dziewcząt w tym roku obchodzony jest po raz dziesiąty. Jak co roku 11 października ONZ oraz UNICEF podejmują tematykę związaną z życiem i funkcjonowaniem dziewcząt na całym świecie. W tym roku działania w ramach obchodów Dnia Dziewcząt nakierowane są szczególnie na wzmacnianie ich poczucia sprawczości, budowanie umiejętności liderskich, a także na wzmacnianie organizacji działających na rzecz dziewcząt i równego traktowania. W tym roku już po raz trzeci wielkopolski instytucje edukacyjne włączają się gremialnie w obchody Dnia Dziewcząt z różnorodnym programem wydarzeń: od konferencji dla nauczycieli i edukatorów na temat roli dziewcząt we współczesnym świecie oraz ich potrzeb, przez wzmacniające warsztaty dla dziewcząt, wspólne z młodzieżą oglądanie i omawianie filmów o aktywności i sile dziewcząt po dziewczyńskie półki z książkami oraz specjalnie stworzone katalogi lektur dla dziewcząt i o dziewczętach, które jak co roku na 11 października proponują wielkopolskie publiczne biblioteki pedagogiczne.

Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania instytucji samorządowych podległych Departamentowi Edukacji i Nauki w obchody Międzynarodowego Dnia Dziewcząt oraz bogatego wachlarza przygotowanych przez nie działań. To zaangażowanie i te działania pokazują, jak bliska nam wszystkim jest potrzeba wzmacniania dziewcząt, podkreślania ich roli we współczesnym świecie oraz budowania świadomości, w jaki sposób wspierać dziewczęta, aby mogły w pełni rozwijać swój potencjał – mówi Paulina Stochniałek, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Obchody Dnia Dziewcząt są także coraz bardziej widoczne w przekazie medialnym – na stronach internetowych i w mediach społecznościowych publicznych bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, centrów doskonalenia nauczycieli, wielkopolskich centrów wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego oraz innych wielkopolskich instytucji. Zachęcamy gorąco do zajrzenia na ich strony na f i do zapoznania się z bogata ofertą edukacyjną przygotowaną specjalnie na Dzień Dziewcząt. Warto przypomnieć, że propagowanie idei Międzynarodowego Dnia Dziewcząt oraz wspieranie upełnomocnienia dziewcząt to działania wpisujące się w 5. Cel Zrównoważonego Rozwoju zawarty w Agendzie 2030.