Historia i wiedza o społeczeństwie

  • Post author:

Scenariusze lekcji

Bagnet, lemiesz czy zegar? Życie Wielkopolan w I poł. XIX w.
dr Piotr Molenda

Scenariusz bez tematu
Sławomir Mrugalski

Szlakiem drewnianych kościołów – poznajemy trzy najstarsze świątynie w naszej okolicy
Eliza Wójcik
Prezentowana lekcja przeznaczona jest dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, z powodzeniem może być realizowana także ze starszymi uczniami. Scenariusz zajęć – przy założeniu, że odbywamy wycieczkę zdalnie – to źródło wielu inspiracji jak można poznawać zabytki bliższej i dalszej okolicy. Zachęcamy do opracowania innych zajęć o roboczym tytule: „Poznajemy zabytki naszej okolicy (regionu)”. Zależnie od wieku uczestników zajęć, można uwzględniać różnorodne kompetencje kluczowe, metody, formy, w tym również zdalną pracę w grupach.

Kalisz i kaliszanie w okresie międzywojennym
Ewa Bezener

Materiały filmowe

„Stanica ukraińska w Kaliszu i jej problemy”

Wykład profesora UAM w Poznaniu Michała Jarneckiego pt. „Stanica ukraińska w Kaliszu i jej problemy” w ramach projektu Kaliski wymiar relacji polsko-ukraińskich realizowanego przez PTH – Oddział w Kaliszu, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu i nasz  kaliski ośrodek.

Film

„Źródła i materiały do dziejów mniejszości ukraińskiej w Kaliszu”

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Moniki Sobczak-Waliś pt. „Źródła i materiały do dziejów mniejszości ukraińskiej w Kaliszu” w ramach projektu Kaliski wymiar relacji polsko-ukraińskich realizowanego przez PTH – Oddział w Kaliszu, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu i nasz  kaliski ośrodek.

Film

Rotmistrz Witold Pilecki
Prelekcja w IV LO Kalisz
Film

Adresy internetowe

Historie Polski
https://audycje.tokfm.pl/audycja/176,Historie-Polski?offset=4
Cotygodniowa audycja Historie Polski emitowana przez Radio TOK FM  przedstawia wydarzenia i zjawiska, które miały miejsce w ostatnim stuleciu. Gośćmi  Maciej Zakrockiego są nie tylko wybitni historycy ale też uczestnicy wydarzeń, politycy i działacze społeczni. W archiwum programu znajduje się  kilkadziesiąt interesujących audycji, z których wiele wykorzystać można podczas lekcji historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie.

E-lekcje z Polskim Radiem
Materiały dla uczniów i nauczycieli dotyczą starożytności  i średniowiecza (zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych). Prezentowane tematy pokrywają się w z materiałem realizowanym obecnie przez uczniów większości polskich szkół. Wiele treści wykorzystać można przy powtórzeniach.  Tematy zajęć wzbogacają interesujące artykuły,  nagrania, infografiki. Fragmenty audycji, artykułów z powodzeniem mogą zostać wykorzystane również w klasach V szkół podstawowych.
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2479814,Epidemia-koronawirusa-Elekcje-historii-z-Polskim-Radiem-Materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli-Starozytnosc-i-sredniowiecze

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) posiada jedno z najbogatszych w Europie archiwów filmowych. Zbiory obejmują nie tylko materiały audio i wideo ale także  kolekcje fotograficzne, księgozbiór i czasopisma  związane z filmem. Link do zbiorów z podziałem na kategorie: filmy, fotografie, plakaty (Galeria Plakatu Filmowego)
http://www.fn.org.pl/pl/page/269/zbiory-online.html
Filtrowanie kategorii filmów według tematyki: m.in. historia, polityka, gospodarka. Możliwość  wyszukiwania także wg gatunku i roku powstania materiału.
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/search/doc/
Kolekcja filmy historyczne obejmuje głównie materiały „Polskiej Kroniki Filmowej”, znaleźć można również fragmenty arcydzieł polskiego kina.

http://www.polska1918-89.pl/ – elektroniczna wersja podręcznika „Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989” wydanego w 2010 r. przez warszawski IPN. Publikacja zawiera również materiały uzupełniające w postaci: źródeł ikonograficznych, skanów dokumentów oraz krótkich filmów dydaktycznych. Treści podzielono w  grupy tematyczne, publikację wzbogacają biogramy i kalendarium.

https://www.aan.gov.pl/ – Archiwum Akt Nowych posiada interesujące zbiory materiałów dotyczących przede wszystkim wieku XX. Nauczycieli historii z pewnością zainteresuje dział: WYSTAWY ON-LINE, w którym prezentowane są dokumenty, fotografie, artykuły, listy i inne źródła.  Zbierając materiały do ciekawej lekcji historii XX w., warto odwiedzać portal tym bardziej, że prezentowane zdjęcia są dobrej jakości.  

http://www.historycy.org/ – forum istnieje już od kilkunastu lat i nadal cieszy się bardzo dobrą opinią  wśród użytkowników i specjalistów. Prócz działów dotyczących historii powszechnej, historii Polski (epokami) znaleźć można oddzielne kategorie: historia sztuki, specjalizacje historii oraz biblioteki cyfrowej (zawierającej również filmy historyczne).

https://ciekawostkihistoryczne.pl/ – różnorodne ciekawostki historyczne (w ostatnim czasie zamieszczono kilka interesujących artykułów o dawnych pandemiach). Zespół portalu dokłada wielu starań by dowieść, że historia nie musi być nudna. Wśród kilkunastu kategorii znajdują się m.in. działy dotyczące: wojen, zabawnych historii, roli kobiet w dziejach, czy historii odkryć. Przy wyborze treści podawanych uczniom ostrożnie należy traktować dział: Historia seksu i erotyki. Artykuły wybierać  można także epokami i krajami, dopełnieniem serwisu jest leksykon.

https://twojahistoria.pl/ – rozszerzenie serwisu „Ciekawostki historyczne”. Wśród autorów publikowanych tu tekstów znaleźć można wielu wybitych autorów – m.in.: Normana Daviesa, Antoniego Dudka, Wojciecha Kalwata. Materiały pogrupowano epokami oraz tematycznie, atutem jest sprawnie działająca wyszukiwarka posiadająca różnorodne filtry ułatwiające znalezienie treści. W serwisie znaleźć można również encyklopedię zawierającą dwie kategorie: leksykon polskich bitew i polskie dynastie panujące.

https://www.oke.poznan.pl/cms,108,arkusze.htm?p=0 – Historycy i nauczyciele wiedzy o społeczeństwie znajdą tu arkusze maturalne od 2005 r. Prócz arkuszy egzaminacyjnych znaleźć można model odpowiedzi i schemat oceniania. Wiele z zadań, mapy i ikonografię  można wykorzystać w pracy ze starszymi klasami szkół podstawowych.

https://www.dzwonek.pl/ – Multimedialne Pracownie Przedmiotowe z Historii (MPP) obejmują zasoby dostępne dla ucznia i nauczyciela: „Powtórz wiedzę” oraz „Sprawdź się”. W przypadku zalogowanych szkół, nauczyciele mogą skorzystać z zasobu „Czas na test”.  Wyszukiwanie materiałów dostępne z poziomu górnego poziomego paska, pod kategorią Kolekcje. Po rozwinięciu, z lewej strony ukazuje się podkategoria „Etap edukacyjny”, którego kliknięcie otwiera klasy i przedmioty. Dostęp do materiałów możliwy po zalogowaniu.  W przypadku historii brak treści dla  szkół ponadpodstawowych. Z powodzeniem można jednak korzystać z materiałów dla klas V-VIII. W naszej ocenie wiele zdań jest trudnych i zbyt obszernych dla  uczniów szkół podstawowych.  Uzupełnieniem MPP jest  „Filmoteka wiedzy”  gdzie zagadnienia opatrzono czytelnym komentarzem, ilustracjami i pokazem video. Ciekawym pomysłem jest wprowadzenie  uczniowskich dialogów w części tematów.

https://epodreczniki.pl/ – portal administrowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zaletą jest możliwość korzystania z  dużej części materiałów bez konieczności logowania.  Wyszukiwanie treści ułatwia wyszukiwarka znajdująca się u góry strony. Dostęp, z możliwością tworzenia nowych treści,  wymaga  rejestracji i logowania. Materiały udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniają możliwość korzystania z e-materiałów w formie: wykorzystania, przerabiania, drukowania, kopiowania itp.  Zasób opracowany został  dla wszystkich etapów edukacyjnych.

Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii

https://www.dlanauczyciela.pl – materiały Nowej Ery dla ucznia i nauczyciela, dostęp wyłącznie po zalogowaniu.

https://otwartezasoby.pl/kategorie-do-stron/biblioteki-muzea-archiwa/ – znaleźć tu można  opis i przekierowanie do światowych zasobów zdeponowanych w niektórych muzeach, archiwach i bibliotekach cyfrowych.

https://ucze.pl/zasoby/szkoly-ponadgimnazjalne-2/historia-i-spoleczenstwo/ – materiały edukacyjne historii i społeczeństwa.

https://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/materialy-edukacyjne – materiały do nauki najnowszej historii Polski.

https://www.dbp.wroc.pl/linki/index.php?title=Wiedza_o_społeczeństwie – wiedza o społeczeństwie.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Interaktywne Muzeum 1989 r.

Polska kronika filmowa

https://pl.khanacademy.org/search?page_search_query=historia – różnorodne materiały dotyczące głównie historii powszechnej.

Wilanów w zakładce „zasoby wiedzy”

Fantastyczna mapa historyczna

Cyfrowe zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie

Baza filmów dokumentalnych lat 70-90 XX wieku

Muzeum historii Polski online

Przystanek historia

Muzeum POLIN w Twoim Domu

Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego

Gra edukacyjna: Godność, wolność i niepodległość

Meridian – bogaty zasób map i plansz historycznych.