Konferencja „W poszukiwaniu równowagi w trudnych czasach – rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowawców”

Zapraszamy na bezpłatną konferencję naukowo-szkoleniową pt. „W poszukiwaniu równowagi w trudnych czasach – rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowawców” organizowaną dla uczestników projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Celem wykładów i warsztatów skierowanych do nauczycieli (zarówno polskich, jak i ukraińskich) uczących w różnych typach szkół jest wypracowanie wspólnego systemu wspomagania nauczycieli, którzy w obliczu trudnych sytuacji, takich jak wojna w Ukrainie, kryzys migracyjny, powinni potrafić regulować nie tylko własne emocje, ale również radzić sobie z szeregiem problemów natury pedagogicznej, psychologicznej i prawnej, z którymi spotykają się w swej pracy wychowawczej z uczniem.

Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez zapisy w internetowym systemie ISOS ODN Kalisz.

Termin konferencji do wyboru:

18.11.2022, godz. 8.00-14.00 – symbol KN/08/01

13.01.2023, godz. 8.00-14.00 – symbol KN/08/02

Miejsce:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182

Kierownik konferencji:

Sylwia Melka
tel. 887081852
sylwia.melka@odn.kalisz.pl