Konferencja Naukowa „Uczyć lepiej, skuteczniej i ciekawiej – neurodydaktyka w praktyce szkolnej”

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Naukowej „Uczyć lepiej, skuteczniej i ciekawiej – neurodydaktyka w praktyce szkolnej”.

KN/01/01 https://isos2.odn.kalisz.pl/available-trainings/individual/2977

Neurodydaktyka skutecznie pomaga w wytyczaniu kierunku koniecznych zmian w systemach edukacji na całym świecie oraz w znalezieniu odpowiedzi na wiele pytań:

  • Czy dzisiejsze szkoły ułatwiają czy może utrudniają pracę mózgu ?
  • Dlaczego uczniowie w szkołach tracą motywacje do uczenia się?
  • Czy szkoła nastawiona na testowanie ma sens?
  • Czy potencjał ucznia jest w szkole wykorzystany?
  • Czy szkoła pomaga uczniowi w stworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie i zbudowaniu wiary we własne możliwości?

Odpowiedzi postaramy się poszukać  w gronie znakomitych prelegentów z dziedziny neurobiologii i neurodydaktyki. Przekonamy się, jak przenieść wnioski płynące z neuronauk na codzienną praktykę edukacyjną.

DLACZEGO NASZE MÓZGI NIE LUBIĄ CHODZIĆ DO SZKOŁY? STRES, OCENA I PAMIĘĆ W STANIE ZAGROŻENIA

Prof. Marek Kaczmarzyk UŚ

Ciekawość i skłonność do poszukiwań jest gatunkowo specyficzną cechą człowieka. Nasza aktywność poznawcza łączy się jednak w nieunikniony sposób z ryzykiem, dlatego nasze mózgi wciąż poszukują równowagi pomiędzy poszukiwaniem a ostrożnością. Szkoła jest miejscem gwałtownych starć pomiędzy działaniem układu nagrody (motywacja) oraz systemem prowadzącym do unikania i ucieczki (układ kary).

W czasie konferencji wyjaśnimy, czym jest stres i spróbujemy zmierzyć poziom emocji chętnych nauczycieli przy użyciu czujników i oprogramowania firmy SILAB.

POMIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM – INFRAZA W PROCESIE KSZTAŁCENIA

Prof. Iwona Piotrowska UAM

O pasję należy dbać, kontynuując swoją naukę. „Słaby nauczyciel – opowiada. Dobry nauczyciel – wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje. Genialny nauczyciel – inspiruje”. W takim ujęciu kształcenie, a w nim poszukujące uczenie się, wydaje się drogą rozwoju zarówno nauczyciela, jak i ucznia. Celem wykładu jest zaproponowanie włączenia do kształcenia przykładów wybranych dzieł sztuki, które pomagają w zrozumieniu oraz interpretowaniu zjawisk i procesów przyrodniczych, jak również wpływają na proces postrzegania i prowadzenia obserwacji, kształtowania wyobraźni przestrzennej, a przede wszystkim inspirują. Każdemu poszukiwaniu może sprzyjać odpowiednio realizowane kształcenie, które jest pojęciem kluczowym dla współczesnej dydaktyki.


Przygotujmy się na intensywny przepływ energii!

Konferencja zorganizowana przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Esri Polska.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zakupienia najnowszych publikacji autorstwa prof. Marka Kaczmarzyka