Zgłoś się na doradcę metodycznego

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych w ODN w Kaliszu (powiat: miasto Kalisz, kaliski, pleszewski, jarociński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński, krotoszyński) z następujących przedmiotów:

 • język polski jako obcy [1];
 • język niemiecki [1];
 • matematyka [1];
 • informatyka [1];
 • chemia [1];
 • biologia [1];
 • przyroda [1];
 • historia i WOS [1];
 • wychowanie fizyczne [1];
 • wychowanie do życia w rodzinie [1];
 • kształcenie specjalne [1];
 • kształcenie zawodowe [1];
 • edukacja wczesnoszkolna [2];
 • wychowanie przedszkolne [1];
 • edukacja dla bezpieczeństwa [1].

W nawiasie kwadratowym podano liczbę stanowisk doradców metodycznych w wymiarze 0,5 etatu (z możliwością indywidualnego dostosowania w przedziale od 0,4 do 0,8 etatu).

Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do 19 sierpnia 2022 r. Miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań.

Przypominamy najważniejsze zadania doradcy metodycznego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli: https://tinyurl.com/5n7mfejh

Więcej informacji  można znaleźć tutaj.