Konkursy w ramach projektu edukacyjnego „Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zachęcają do udziału w konkursach realizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie”.

„Będę Biznesmenem – BeBi”

To już VI edycja tego wydarzenia, skierowanego do konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 11.10.2022 r. na adres Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Chrobrego 15 64-100 Leszno z dopiskiem: „Konkurs Będę Biznesmenem – BeBi”

Szczegóły i regulamin można znaleźć tutaj.

Konkurs plastyczno-fotograficzny „Nasze – wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości”

To konkurs indywidualny dla najmłodszej grupy docelowej – uczniów klas IV-VI. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia lub pracy plastycznej (technika dowolna) w formacie A4 prezentującej artystyczne ujęcie dowolnej inwestycji współfinansowanej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Termin nadsyłania prac mija 4 listopada 2022 r.

Konkurs współorganizowany jest przez sieć bibliotek pedagogicznych przy współpracy z bibliotekami gminnymi. Szczegóły tutaj.

III Wielkopolski Konkurs Świadomego Obywatelstwa #glosujedecyduje

Dla  młodzieży szkół ponadpodstawowych organizatorzy proponują konkurs w zupełnie nowej formule. Polega on na przygotowaniu krótkiego klipu filmowego utrzymanego w stylistyce Instagrama, Tik-Toka. Film to spot promujący świadomy udział w wyborach na poziomie ogólnopaństwowym i samorządowym.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Liga Przedmiotowa

Liga, przeznaczona dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, prowadzona będzie dla maksymalnie 15 placówek (w rekrutacji ważna jest kolejność zgłoszeń) i przewiduje uczestnictwo trzyosobowego zespołu. Każda z czterech rund dotyczyć będzie innego aspektu budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Liga odbywać się będzie zdalnie przy użyciu zestawu TrueConf CDN w Lesznie pozyskanego w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Rundy zostaną rozegrane w roku szkolnym 2022/2023. 

Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do 5 września 2022 r. Regulamin dostępny tutaj.

Liga Debat Oksfordzkich

Ciekawą propozycją jest turniej szkolnych debat oksfordzkich prowadzonych pod wspólnym ogólnym zagadnieniem Decentralizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Debaty te będą miały charakter zawodów prowadzonych metodą turniejową zdalnie. z wykorzystaniem zestawu TrueConf. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2022 r. Regulamin dostępny jest tutaj.