Konkurs „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2021 roku”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2021 roku”.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów i Czeladników, którzy w 2021 roku zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu i Krotoszyńską Izbę Rzemieślniczą.

Konkurs skierowany jest do osób cechujących się:

  • entuzjazmem i pasją do pracy,
  • mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę,
  • rozwijających swoje zainteresowania,
  • będących autorytetem w środowisku lokalnym.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku do 14 sierpnia 2022 roku we właściwym miejscowo Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu oraz Krotoszyńskiej Izbie Rzemieślniczej zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

Więcej szczegółów na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – kliknij