XV KONFERENCJA NAUKOWA

Szanse i wyzwania współczesnej geografii w zakresie edukacji klimatycznej i ekologicznej

Zapraszamy Państwa do udziału w XV Konferencji Naukowej, która odbędzie się 31 maja 2022 o godz. 10.00 w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

W minionym półwieczu zaobserwowano gwałtowny wzrost katastrof naturalnych, w wyniku których zmarło prawie 5 mln osób, a straty materialne oszacowano na 4,5 tryliona dolarów. Poważnym wyzwaniem staje się więc poznanie mechanizmów tych procesów w celu ich dokładnego prognozowania, monitorowania oraz współdziałanie w zakresie opracowania scenariuszy postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Swoje wyniki badań przedstawią nam wykładowcy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz uczniowie i nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

PROGRAM  KONFERENCJI

31 maja 2022 SESJA NAUKOWA w auli III LO

wykłady prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Geograficznych

i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

10.00 – 10.15 uroczyste otwarcie konferencji

10.15 – 11.00 Antropocen – era antropogeniczna. Wyzwania dla człowieka i przyrody

prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko,  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,

Dyrektor Instytutu Geoekologii i Geojnformacji, Kierownik Pracowni Badań Antropocenu

11.00 – 11.45 Pustynnienie obrzeża Sahary

prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM,

Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

11.45 – 12.30 Początek końca? – rozmowy o lodzie i zmianie klimatu

dr Jakub Małecki, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Adiunkt Pracowni Badań Kriosfery

12.30 – 12.45 przerwa

12.45 – 13.30 Przyszłość – nadzieja czy katastrofa? Konsekwencje i zagrożenia związane ze zmianą klimatu w Polsce

mgr Anna Bobińska, III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

13.30 – 14.00 Co możemy zrobić dla klimatu? – prezentacja projektu edukacyjnego

Uczniowie klasy 3E III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu pod kierunkiem Anny Bobińskiej

14.00 – 14.15 podsumowanie konferencji