Zgłoś się na doradcę metodycznego

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza 𝘄𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲̨𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝘆 𝘄𝘆ł𝗮𝗻𝗶𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗸𝗮𝗻𝗱𝘆𝗱𝗮𝘁𝗼́𝘄 𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗼𝘄𝗶𝘀𝗸𝗮 𝗻𝗮𝘂𝗰𝘇𝘆𝗰𝗶𝗲𝗹𝗶 – 𝗱𝗼𝗿𝗮𝗱𝗰𝗼́𝘄 𝗺𝗲𝘁𝗼𝗱𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆𝗰𝗵 w ODN w Kaliszu (powiat: miasto Kalisz, kaliski, pleszewski, jarociński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński, krotoszyński) z następujących przedmiotów:

 • język polski jako obcy [1];
 • język niemiecki [1];
 • informatyka [1];
 • chemia [1];
 • biologia [1];
 • przyroda [1];
 • historia i WOS [1];
 • wychowanie fizyczne [1];
 • technika [1];
 • wychowanie do życia w rodzinie [1];
 • kształcenie specjalne [1];
 • kształcenie zawodowe [1];
 • edukacja wczesnoszkolna [2];
 • wychowanie przedszkolne [1];
 • edukacja dla bezpieczeństwa [1].

W nawiasie kwadratowym podano liczbę stanowisk doradców metodycznych w wymiarze 0,5 etatu (z możliwością indywidualnego dostosowania w przedziale od 0,4 do 0,8 etatu).

Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście 𝗱𝗼 𝗱𝗻𝗶𝗮 𝟯𝟭 𝗺𝗮𝗷𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗿. Miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań.

Przypominamy najważniejsze zadania doradcy metodycznego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli https://tinyurl.com/5n7mfejh