Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski jako obcy, język niemiecki, informatyka, chemia, biologia, przyroda, historia i wos, wychowanie fizyczne, technika, wychowanie do życia w rodzinie, kształcenie specjalne, kształcenie zawodowe, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, edukacja dla bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2022/05/ogloszenie-o-wszczeciu-procedury-wylaniania-kandydatow-na-stanowiska-nauczycieli-doradcow-metodycznych-10/