Zaproszenie do współpracy – oferta edukacyjna na rok 2022/2023

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza wykładowców, trenerów do współpracy przy tworzeniu oferty form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023.

Oferta powinna zawierać:

– program

– arkusz wykładowcy 

Dokumenty należy wypełnić na platformie ISOS www.isos.odn.kalisz.pl/admin.php po zalogowaniu się na konto trenera w oparciu o dostępną na koncie trenera INSTRUKCJĘ do 15 czerwca br. 
Osoby nie posiadające konta w ISOS prosimy o kontakt z administratorem systemu – Wojciechem Kosem, tel. 887081855, e-mail wojciech.kos@odn.kalisz.pl