Kurs: Podstawy języka ukraińskiego dla Polaków

Szanowni nauczyciele wszystkich typów szkół,

uprzejmie informujemy, że zamierzamy otworzyć kurs języka ukraińskiego na poziomie podstawowym. Kurs będzie bezpłatny.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie się chętnych nauczycieli ze szkół wszystkich typów, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w takim kursie.

Będzie on trwał przez rok szkolny 2022/23, od września do czerwca. Planujemy spotkania 2 razy w tygodniu, po 2 h dydaktyczne. Kurs będzie prowadzony stacjonarnie, a nauczyciele, którzy zamieszkują ponad 60 km od Kalisza mogą na własną prośbę uczestniczyć w szkoleniach w formie streamingu konferencyjnego.

Badamy zainteresowanie, prosimy chętnych nauczycieli o zgłaszanie swoich kandydatur na adres e-mail: kurs_ukrainskiego@odn.kalisz.pl.

Dotyczy nauczycieli z Kalisza, powiatów ostrowskiego, kaliskiego ziemskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego, kępińskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego.

Proszę podać imię, nazwisko, adres e-mail, nauczany przedmiot, typ szkoły.

Liczba uczestników: grupy 15-osobowe.

W wypadku dużego zainteresowania podejmiemy starania w celu otworzenia kolejnych grup.

Jarosław Wujkowski
dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu