Kurs “Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

Zapraszamy na kurs “Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”, który odbędzie się w dniach 21-28.04.2022 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Kurs nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej z uczniami na 5 lat. Po tym czasie nauczyciel powinien ponownie uczestniczyć w kursie.

Zapisy w systemie ISOS, symbol KK/02/01

Kierownik kursu: Sylwia Melka, tel. 887081852, sylwia.melka@ania