Zmiana ceny za kursy PR/01 oraz PR/02

Od 1 marca 2022 r. Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie zmieniło ceny opłaty za materiały do realizacji programów profilaktyki realizowanych przez nasz Ośrodek: PR/01 Przyjaciele Zippiego, PR/02 Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej.  

Przyjaciele Zippiego – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-9 lat, realizowany w Polsce na podstawie Licencji Partnership for Children. Rekomendacje PARPA, KBPN, IPiN, ORE – od roku 2013. Na program składa się trwające 12 godzin dydaktycznych szkolenie, zestaw drukowanych materiałów dla nauczyciela i dla grupy 30 dzieci (pakiet), materiały szkoleniowe oraz link do materiałów w wersji elektronicznej. Cena za program dla jednej osoby wynosi 600,00 zł w tym 400,00 zł. koszt materiałów (jeden pakiet).

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – program pozytywnej profilaktyki dla uczniów w wieku 8-12 lat, autorstwa Sylwii Wierzchowskiej i Elżbiety Nerwińskiej. Rekomendacje PARPA, KBPN, IPiN, ORE – od roku 2019. Na program składa się szkolenie – 14 godzin dydaktycznych, zestaw drukowanych materiałów dla nauczyciela (pakiet), materiały szkoleniowe oraz link do materiałów w wersji elektronicznej. Cena za program dla jednej osoby wynosi 600,00 zł, w tym 400,00 zł koszt materiałów (jeden pakiet).

www.pozytywnaedukacja.pl