Wielkopolski Konkurs Filmowy „I love my country – the beauty of Wielkopolska”.

Szanowni Państwo

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu serdecznie zaprasza uczniów Państwa szkół do wzięcia udziału w drugiej edycji Wielkopolskiego Konkursu Filmowego „I love my country – the beauty of Wielkopolska”.

Konkurs filmowy adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Ma na celu promowanie u młodzieży idei lokalnego patriotyzmu – dostrzegania i promowania piękna regionu, który zamieszkują, uczenia się języków obcych a także kształtowania kompetencji cyfrowych. Myślą przewodnią konkursu jest zachęcenie uczniów do stworzenia przewodnika po najciekawszych miejscach Wielkopolski w formie filmu nakręconego w języku angielskim

Konkurs organizowany jest z merytorycznym wsparciem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i stanowi wspaniałą okazję do rozwijania kompetencji cyfrowych, językowych oraz propagowania idei lokalnego patriotyzmu.