Szkolenie online z zakresu Sztucznej Inteligencji AI

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na temat technologii przyszłości jaką jest sztuczna inteligencja (AI). Szkolenie ma podnieść poziom wiedzy oraz zachęcić do dalszej edukacji w zakresie AI.

Broszura informacyjna
Prezentacja
Szczegółowe informacje