Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do Życia w Rodzinie

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy rekrutację na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie – symbol KK/05/01.

Kurs adresowany jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach Rozp. MEN z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020r., poz.1289)

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych od roku szkolnego 2022/2023.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane według ramowego planu i programu zatwierdzonego 9 września 2021 roku przez Ministra Edukacji i Nauki w trybie blended-learning:

  • zajęcia online – MS Teams,
  • zajęcia stacjonarne – ODN w Kaliszu.

Ogólna liczba godzin kursu: 300, w tym 240 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych.
Planowany czas realizacji kursu: minimum 10 miesięcy.
Termin rozpoczęcia kursu: 26 listopada 2021r. i uzależniony jest od utworzenia pełnych grupy uczestników (25 nauczycieli).
Koszt: 1900 zł (z możliwością płatności w ratach).

Bloki tematyczne:

  • zagadnienia dotyczące podstawy wychowania do życia w rodzinie,
  • zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne,
  • zagadnienia biomedyczne,
  • zagadnienia seksuologiczne,
  • dydaktyka wychowania do życia w rodzinie,
  • praktyki pedagogiczne.

Bliższych informacji udziela kierownik kursu:

Ewa Cichorek, nauczyciel konsultant ds. wdż w ODN w Kaliszu,
e- mail: ewa.cichorek@odn.kalisz.pl,
tel. 887 081 849

Zapisy
https://isos2.odn.kalisz.pl/trainingSignUp/signUpForTraining/2722