Niezwykłe wydarzenie w ODN!

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu z Antonim Liberą, autorem bestsellerowej „Madame” – powieści obecnej w nowym spisie lektur obowiązkowych. Okazją do spotkania jest wydanie przez Instytut Literatury w Krakowie monografii twórczości Antoniego Libery „W cieniu marnego czasu” autorstwa dr Małgorzaty Judy-Mieloch – nauczyciela konsultanta naszego ODN.

Mistrzowska literatura, spotkanie z ciekawym człowiekiem, tajniki interpretacji „Madame” wypełnią konferencję. Symbol KN/06/01.

9 grudnia 2021 r, godz. 16.00

Zapisy w ISOS.