Konkurs plastyczny „Moja bezpieczna droga do szkoły”

 • Post author:

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego „Moja bezpieczna droga do szkoły”.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

 Organizator: 

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu; 
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu; 
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu; 
 • Komenda Miejska Policji w Kaliszu Wydział Ruchu Drogowego. 

Zasięg terytorialny:

powiat kaliski, powiat ostrowski, powiat pleszewski, powiat jarociński, powiat krotoszyński, powiat ostrzeszowski, powiat kępiński oraz Miasto Kalisz. 

Cele konkursu: 

 • promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych i rowerzystów w drodze do i ze szkoły; 
 • poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół na rowerach oraz poruszających się pieszo po drogach publicznych; 
 • wspieranie działań edukacyjnych w zakresie wychowania komunikacyjnego; 
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej; 
 • promocja ucznia zdolnego. 

Terminarz konkursu: 

 • ogłoszenie konkursu: 25 października 2021 r.; 
 • prace (jedna praca z każdej wskazanej kategorii wiekowej) oraz zgłoszenia do udziału (załącznik nr 1) należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 19 listopada 2021 r., na adres:
  ODN Kalisz ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz, z dopiskiem: Konkurs „Moja bezpieczna droga do szkoły”; 
 • posiedzenie komisji konkursowej: 22 listopada 2021 r. 
 • ogłoszenie wyników: do 29 listopada 2021 r. 
 • podsumowanie konkursu, prezentacja prac: 13 grudnia 2021 r

Kategorie wiekowe: 

 • szkoła podstawowa – kl.1-3; 
 • szkoła podstawowa – kl. 4-7. 

Organizacja konkursu: 

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: 

Eliminacje szkolne organizowane są we własnym zakresie przez szkoły biorące udział w konkursie. Eliminacje polegają na wykonaniu plastycznej ilustracji do tematu konkursu „Moja bezpieczna droga do szkoły – bezpieczny pieszy”, w płaskiej technice mieszanej (kolaż), format A3. Eliminacje mają na celu wyłonienie najlepszej pracy (jednej) w każdej kategorii wiekowej, a tym samym zgłoszenie ucznia do etapu finałowego. 

Wybraną prace należy podpisać (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna, adres a-mail do kontaktu). 

Kryteria oceny prac plastycznych: 

 • powiązanie treści BRD (w tym roku zwracamy uwagę na treści związane z bezpieczeństwem pieszego) z plastyczną kompozycją; 
 • poprawność merytoryczna pracy, zgodność z przepisami ruchu drogowego; 
 • oryginalność plastycznych rozwiązań (kompozycja, dobór barw); 
 • ogólne wrażenie artystyczne (także estetyka i stopień wykończenia pracy). 

Informacje na temat konkursu udzielają osoby bezpośrednio odpowiedzialne:
p. Ewa Kowalczyk – Wiśniewska e-mail ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl