Międzynarodowy Dzień Dziewcząt

  • Post author:

znany też jako Dzień Dziewczyn, to święto ustanowione w 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ by zwrócić uwagę na kwestię praw dziewczynek oraz szczególne wyzwania, jakie przed nimi stoją na całym świecie.

To między innymi problem dostępu do edukacji, przymusowe małżeństwa, przemoc fizyczna i seksualna czy też brak dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych.

Takie kwestie nagłaśnia m. in. #UNICEF, a wśród zobowiązań na ten rok pojawiło się zmniejszenie luki między płciami w dostępie do narzędzi online pod hasłem „Cyfrowe pokolenie. Nasze pokolenie”.

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek ma dopiero 10-letnią historię, ale kładzie duży nacisk na prawa dziewcząt, równy dostęp do edukacji i zdobyczy cywilizacyjnych oraz walkę z dyskryminacją.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewcząt składamy życzenia