Projekty grantowe „Wielkopolskie z TIK” oraz „Cyfrowa Wielkopolska III edycja”

Szanowni Państwo, 

Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału w projektach grantowych „Wielkopolskie z TIK” oraz „Cyfrowa Wielkopolska III edycja” realizowanym w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter”. Autorem koncepcji merytorycznej projektu Lekcja:Enter jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Projekt „Lekcja:Enter” to element całościowej strategii działań Fundacji Orange prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach. W ramach tej inicjatywy w całej Polsce zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli.  

Podczas bezpłatnych szkoleń online, prowadzonych w przyjaznej atmosferze przez profesjonalną i doświadczoną kadrę trenerów, każdy uczestnik: 

  • otrzyma dostęp do materiałów na platformie „Lekcja: Enter”, 
  • nauczy się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć, 
  • pozna narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej, 
  • pozyska możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, 
  • będzie miał dostęp do konsultacji z trenerem, 
  • otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. 

Szkołę do projektu zgłasza dyrektor. Aby zgłosić udział szkoły w projekcie należy odesłać skan wypełnionego zgłoszenia, którego wzór znajduje się w załączniku. Skan zgłoszenia wystarczy, aby zarejestrować Państwa szkołę na platformie „Lekcji:Enter” i rozpocząć szkolenia zgodnie z indywidualnie zaplanowanym harmonogramem (grupy szkoleniowe od 12 do 15 osób). Zachęcamy do zgłoszenia całej kadry nauczycielskiej! 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej grantu: https://lechaa.pl/lekcjaenter/  

Osoba do kontaktu: Beata Sterniewskab.sterniewska@lechaa.pl, tel. 690 855 919

Z wyrazami szacunku, 
Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa
20-049 Lublin