Narodowe Czytanie 2021

Pokłosie udziału naszego ośrodka w akcji Narodowe Czytanie 2021 w formie materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy lekcji autorstwa Małgorzaty Judy-Mieloch, Joanny Kostrzewy i Sylwii Melki jest dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Projekty”.

Zachęcamy do korzystania.

Koordynator akcji dr Małgorzata Juda-Mieloch składa serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się do działań: konsultantom – Ewie Kowalczyk-Wiśniewskiej, Sylwii Melce, Wojciechowi Kosowi; doradcy metodycznemu Joannie Kostrzewie; pracownikom obsługi i administracji – Justynie Pokojowczyk, Jerzemu Szukalskiemu, Mikołajowi Kraszkiewiczowi.

Zapraszam do udziału w seminarium lekturowym i współpracy za rok przy Narodowym Czytaniu „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.