Konkurs „Będę Biznesmenem – BeBi”

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie informuje o organizowanym konkursie dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Będę Biznesmenem – BeBi”.

Celem Konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości.

Zwycięzcy konkursu atrakcyjne otrzymają nagrody i wyróżnienia.

Informujemy, że w konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 5.11.2021 r. na adres Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Chrobrego 15 64-100 Leszno z dopiskiem: „Konkurs Będę Biznesmenem – BeBi”

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w poniższych materiałach.

Załączniki

  1. Regulamin konkursu „Będę Biznesmenem – BeBi”
  2. Karta zgłoszenia do konkursu
  3. Oświadczenie uczestnika i opiekuna zespołu

Pobierz