ZS/08/01 • Ewaluacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

warsztat blended learning

Liczba godzin: 8

Adresaci: dyrektorzy szkół, członkowie zespołu ds. programu wychowawczo-profilaktycznego

Tematyka:
Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole i placówce.
Istota programu wychowawczo-profilaktycznego – cele wychowawcze i działania profilaktyczne.
Metody przeprowadzania diagnozy potrzeb rozwojowych i zagrożeń.
Ewaluacja osiągnięcia celów i procesu realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych.
Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na podstawie oceny skuteczności dotychczasowych działań.

Cena: 85 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się