ZS/07/01 • Zadania dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczyciela

seminarium blended learning

Liczba godzin: 6

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych (do 5 lat stażu na stanowisku dyrektora)

Tematyka:
Awans zawodowy nauczyciela – podstawy prawne.
Zadania opiekuna stażu.
Nadzór pedagogiczny dyrektora w procesie rozwoju nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

Cena: 70 zł

Trener: Danuta Grzanka

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Zapisz się