ZS/06/01 • Precedencja, symbole narodowe oraz poczet sztandarowy podczas uroczystości szkolnych i państwowych

seminarium online

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, opiekunowie samorządu uczniowskiego.

Tematyka:
Zasady precedencji podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
Zasady posługiwania się symbolami narodowymi i szkolnymi.
Symbole i ceremoniał szkolny z udziałem pocztu sztandarowego.

Cena: 40 zł

Trener: Grażyna Stępniewska

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Zapisz się