ZS/04/01 • Spółdzielnie uczniowskie – przedsiębiorczość w szkole.

seminarium online

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani tematem, nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, opiekunowie samorządu uczniowskiego

Tematyka:
Idea przedsiębiorczości społecznej i zasady spółdzielczości.
Etapy tworzenia spółdzielni uczniowskiej.
Organy i dokumentacja spółdzielni uczniowskiej.
Organizacja pracy spółdzielni uczniowskiej.

Cena: 40 zł

Trener: Grażyna Stępniewska

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Zapisz się