ZS/02/01 • Wolontariat szkolny. Co warto? Co można? Co trzeba?

seminarium online

Liczba godzin: 4

Adresaci: opiekunowie szkolnych kół wolontariatu

Tematyka:
Prawne aspekty organizowania wolontariatu, w tym wolontariatu szkolnego.
Wolontariat – obszary i formy aktywności uczniów w szkole.
Rola i zadania opiekuna szkolnego koła wolontariatu
Dokumentacja szkolnego koła wolontariatu.
Metody motywowania i doceniania wolontariuszy szkolnych.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i działania w społeczności lokalnej.
Przykłady dobrych praktyk z uwzględnieniem kontekstu szkolnego oraz potrzeb społeczności lokalnej.

Cena: 40 zł

Trener: Grażyna Stępniewska

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Zapisz się