ZS/01/01 • Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy

Tematyka:
Założenia ewaluacji – cele, założenia i strategia.
Projekt ewaluacji WSDZ – pytania kluczowe kryteria ewaluacyjne, źródła informacji.
Narzędzia do badań ewaluacyjnych systemu doradztwa zawodowego w szkole.
Wyniki badań, a wnioski i rekomendacje na rok szkolny 2019/2020.

Cena: 70 zł

Trener: Sylwia Zimoch

Kierownik szkolenia: Sylwia Zimoch

Zapisz się