WO/11/01 • Trudna sztuka wychowania – kompetencje współczesnego wychowawcy

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: wychowawcy klas

Tematyka:
Rola wychowawcy, jego umiejętności i zadania w świetle nowych wyzwań.
Identyfikacja trudności ucznia i własnych związanych z powrotem do szkoły stacjonarnej.
Budowanie zespołu na przykładzie modelu Tuckman’a.
Formułowanie celów i zadań wychowawczych krótko- i długoterminowych.

Cena: 70 zł

Trener: Agnieszka Ciekalska

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się