WO/09/01 • Mediacja w szkole jako forma rozwiązywania konfliktów

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Tematyka:
Konflikt – rodzaje, źródła, psychologiczne uwarunkowania i przyczyny.
Teoretyczne i praktyczne podstawy mediacji.
Mediacje w warsztacie pracy nauczyciela.
Czym jest mediacja w szkole i kto może być mediatorem?

Cena: 70 zł

Trener: Agnieszka Ciekalska

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się