WO/07/01 • Mindfulness na godzinie wychowawczej – elementy treningu uważności w pracy z dziećmi i młodzieżą

warsztat online

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele wszystkich szkół

Tematyka:
Mindfulness w szkole – teoretyczne i praktyczne podstawy.
Być tu i teraz – praktyczny wstęp do uważności.
Gry i zabawy uważności.

Cena: 60 zł

Trener: Agnieszka Ciekalska

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się