WO/06/01 • Wychowawca w roli doradcy zawodowego

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele wychowawcy, którzy będą zajmować się poradnictwem zawodowym w szkole

Tematyka:
Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego, diagnostyka, poradnictwo indywidualne i grupowe.
Career coaching – planowanie kariery zawodowej, wyznaczanie celów zawodowych i osobistych.
Metody, techniki i narzędzia pracy doradcy zawodowego, np. obrazkowy test zawodów Achtnicha, test badania typologii charakteru metodą Heymansa-Wiersmy.

Cena: 70 zł

Trener: Sylwia Zimoch

Kierownik szkolenia: Sylwia Zimoch

Zapisz się