WO/05/01 • Kontrakt grupowy z wykorzystaniem metod angażujących uczniów

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Tematyka:
Kontrakt sposobem na wyznaczenie granic.
Zasady zawierania kontraktu z klasą.
Klasowy kontrakt – przykłady dobrych praktyk.

Cena: 70 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się