WO/04/01 • „Drużyna marzeń” – gry i zabawy interakcyjne wspierające proces wychowawczy

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Tematyka:
Zasady organizowania i prowadzenia lekcji wychowawczych z wykorzystaniem gier i zabaw interakcyjnych.
Etapy pracy z grupą w procesie interakcji.
Zabawy na uwrażliwienie.
Zabawy wspomagające proces kształtowania umiejętności radzenia sobie z odrzuceniem i prowokacją.
Zabawy rozwijające empatię.

Cena: 70 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się