WO/03/01 • Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem kart metaforycznych

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Tematyka:
Karty metaforyczne na lekcjach wychowawczych.
Gry i zabawy z kartami metaforycznymi – poznawanie siebie i innych, budowanie poczucia wartości, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, rozwiązywanie problemów, wyciąganie wniosków.

Cena: 70 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się