WO/02/01 • Jak być dobrym wychowawcą i skutecznie pracować z grupą?

warsztat

Liczba godzin: 8

Adresaci: wychowawcy klas, pedagodzy

Tematyka:
Podstawowe założenia dobrego wychowawcy.
Pięć punktów dobrej grupy a cele wychowania w szkole.
Fazy rozwoju grupy jako fundament pracy z grupą.
Jestem lustrem mojej grupy – ograniczenia i predyspozycje.
Jak budować relacje z grupą i w grupie?

Cena: 85 zł

Trener: Agnieszka Ciekalska

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się