WO/01/01 • Metoda interwencji wychowawczej w pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych

Tematyka:
Rodzaje zaburzeń zachowania – charakterystyka.
Mechanizm powstawania zaburzonego zachowania – wpływ środowiska rodzinnego i szkolnego.
Metoda interwencji wychowawczej krok po kroku.

Cena: 70 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się