SZN/11/01 • Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu

szkolenie

Liczba godzin: 5

Adresaci: nauczyciele członkowie zespołów

Tematyka:
Wypalenie zawodowe – pojęcie, założenia.

Cena: 60 zł

Trener: Sylwia Zimoch

Kierownik szkolenia: Sylwia Zimoch

Zapisz się