SZN/09/01 • Analiza opinii i orzeczeń w praktyce szkolnej

szkolenie

Liczba godzin: 5

Adresaci: rady pedagogiczne szkół i przedszkoli

Tematyka:
Podstawy prawne opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Rodzaje opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Interpretacja diagnozy zawartej w opiniach i orzeczeniach i sposoby wykorzystania jej w praktyce.
Zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach – interpretacja i zastosowanie w praktyce.

Cena: 60 zł

Trener: Małgorzata Karbowiak

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się