SZN/08/01 • Edukacja włączająca

szkolenie

Liczba godzin: 5

Adresaci: zespół nauczycieli

Tematyka:
Edukacja włączająca – idea, wdrażanie, podstawy prawne.
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wg edukacji inkluzywnej – IPET, praca zespołu, Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
Sposoby pracy dydaktycznej dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i z zespołem Aspergera.

Cena: 60 zł

Trener: Grażyna Olek

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się