SZN/07/01 • Może być inaczej, czyli o różnorodnych formach współpracy z rodzicami w szkole

szkolenie

Liczba godzin: 5

Adresaci: zespół nauczycieli

Tematyka:
Rodzice w ujęciu polskiego prawa. Zakres działań rady rodziców w szkole/placówce.
Zasady budowania partnerskich relacji szkoły z rodzicami uczniów – diagnoza potrzeb rodziców.
Zasady prowadzenia spotkań z rodzicami.
Wywiadówka inaczej – przykłady dobrych praktyk do wykorzystania podczas spotkań z rodzicami.

Cena: 60 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się