SZN/06/01 • Jak budować współpracę w grupie?

szkolenie

Liczba godzin: 5

Adresaci: członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół

Tematyka:
Proces grupowy jako fundament pracy w grupie.
Rola granic i zasad w budowaniu współpracy.
Diagnoza ucznia i klasy poprzez gry i zabawy.

Cena: 60 zł

Trener: Agnieszka Ciekalska

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się