SZN/05/01 • Zadania nauczycieli i wychowawców klas w czasie kryzysu ucznia

szkolenie

Liczba godzin: 5

Adresaci: zespoły nauczycieli

Tematyka:
Kryzys – definicja, rodzaje, funkcjonowanie psychospołeczne ucznia i jego rodziny.
Profilaktyka problemów związanych z sytuacją kryzysową uczniów – zadania nauczycieli i wychowawców klas.
Strategie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w kryzysie.

Cena: 60 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się