SZN/04/01 • Narzędzia i zasoby cyfrowe sprzyjające organizacji procesów edukacyjnych

szkolenie

Liczba godzin: 5

Adresaci: członkowie zespołów nauczycieli

Tematyka:
Komputer, smartfon – dobrze wykorzystane narzędzia w procesach edukacyjnych.
Aplikacje i programy służące do planowania, przygotowania i przeprowadzenia zajęć.
E-zasoby, tworzenie, udostępnianie z uwzględnieniem zapisów prawa autorskiego.

Cena: 60 zł

Trener: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Zapisz się