SWS/21/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – innowacyjne lekcje matematyki

seminarium

Liczba godzin: 9

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Tematyka:
Lekcje matematyki w klasie IV z wykorzystaniem gier dydaktycznych.
Lekcje matematyki w klasie V z wykorzystaniem programu komputerowego.
Lekcje matematyki w klasie VI z wykorzystaniem filmu edukacyjnego.
Lekcje matematyki w klasie VII z wykorzystaniem metody projektu.
Lekcje matematyki w klasie VIII z wykorzystaniem metody odwróconej lekcji.

Cena: 0 zł

Trener: Maria Patacz

Kierownik szkolenia: Maria Patacz

Zapisz się