SWS/20/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – doradztwo zawodowe w szkole

seminarium online

Liczba godzin: 12

Adresaci: doradcy zawodowi, nauczyciele realizujący w szkole zajęcia z doradztwa zawodowego lub orientację zawodową

Tematyka:
Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Planowane zmiany w kształceniu branżowym i technicznym – klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego – branże zawodowe.
Lekcja z zakresu doradztwa zawodowego – przykłady dobrych praktyk.
Kompetencje przyszłości.

Cena: 0 zł

Trener: Sylwia Zimoch

Kierownik szkolenia: Sylwia Zimoch

Zapisz się