SWS/18/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – nauczyciele bibliotekarze południowej Wielkopolski

seminarium blended learning

Liczba godzin: 12

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Tematyka:
Planowanie pracy w roku szkolnym 20212022. Bieżąca praca bibliotekarzy: podręczniki, wnioski do NPRCz.
Wspólne projekty w ramach promocji czytelnictwa.
Sprawozdania do NPRCz.
Analiza pracy, wnioski i rekomendacje.

Cena: 0 zł

Trener: Monika Płonka

Kierownik szkolenia: Monika Płonka

Zapisz się