SWS/14/01 • Sieć współpracy i samokształcenia – praca z uczniem wybitnie zdolnym na lekcjach języka angielskiego

seminarium

Liczba godzin: 9

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych z Kalisza i powiatu kaliskiego

Tematyka:
Specjalne potrzeby edukacyjne – uczeń wybitnie zdolny w świetle przepisów prawa oświatowego.
Uczniowie dwujęzyczni w polskiej szkole podstawowej- potrzeby edukacyjne.
Indywidualny program nauki języka angielskiego dla ucznia wybitnie zdolnego w szkole podstawowej.

Cena: 0 zł

Trener: Joanna Kubisiak

Kierownik szkolenia: Joanna Kubisiak

Zapisz się